فیلم سوزی در سینمای ایران بررسی می شود

فیلم سوزی در سینمای ایران بررسی می شود
فرهنگ , سینما و تاتر دلایل بروز فیلم سوزی در سینمای ایران در میزگرد برنامه زنده «فار ۳۰ نما» با حضور تهیه کنندگان و پخش کنندگان سینما بررسی می شود.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، در برنامه این هفته «فار ۳۰ نما» که روز دوشنبه ۲۰ آذرماه ساعت ۱۵ در استودیوی اختصاصی خبر گزاری فارس برگزار می شود دلایل بروز فیلم سوزی در سینمای ایران با حضور ابراهیم اصغری تهیه کننده فیلم اشنوگل، پیمان جعفری تهیه کننده انزوا و داریوش بابائیان پخش کننده فیلم با اجرای محمد نجفی زاده بررسی می شود. 
بنابراین گزارش، این برنامه سینمایی تلاش دارد در هر برنامه از چهره های متخصص و شناخته شده سینمایی استفاده کند و به بحث های روز سینمایی و همچنین چالش هایی که وجود دارد، بپردازد.
این برنامه به دلیل اینکه ارتباط مستقیم و در لحظه با مخاطب داشته باشد به صورت زنده از خبر گزاری فارس، تلگرام و اینستاگرام خبر گزاری فارس پخش خواهد شد.
فارس

فیلم سوزی در سینمای ایران بررسی می شود

فرهنگ , سینما و تاتر دلایل بروز فیلم سوزی در سینمای ایران در میزگرد برنامه زنده «فار ۳۰ نما» با حضور تهیه کنندگان و پخش کنندگان سینما بررسی می شود.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، در برنامه این هفته «فار ۳۰ نما» که روز دوشنبه ۲۰ آذرماه ساعت ۱۵ در استودیوی اختصاصی خبر گزاری فارس برگزار می شود دلایل بروز فیلم سوزی در سینمای ایران با حضور ابراهیم اصغری تهیه کننده فیلم اشنوگل، پیمان جعفری تهیه کننده انزوا و داریوش بابائیان پخش کننده فیلم با اجرای محمد نجفی زاده بررسی می شود. 
بنابراین گزارش، این برنامه سینمایی تلاش دارد در هر برنامه از چهره های متخصص و شناخته شده سینمایی استفاده کند و به بحث های روز سینمایی و همچنین چالش هایی که وجود دارد، بپردازد.
این برنامه به دلیل اینکه ارتباط مستقیم و در لحظه با مخاطب داشته باشد به صورت زنده از خبر گزاری فارس، تلگرام و اینستاگرام خبر گزاری فارس پخش خواهد شد.
فارس
فیلم سوزی در سینمای ایران بررسی می شود