فیلم پرواژ پژو در محور بوکان- مهاباد

فیلم پرواژ پژو در محور بوکان- مهاباد
فیلم پرواژ پژو در محور بوکان- مهاباد پایگاه خبری- تحلیلی زریان؛ امروز پنج شنبه (6خرداد ماه) یک خودرو سواری پژو به علت سرعت زیاد در محور بوکان- مهاباد به پرواز درآمد و در دیوار یک خانه روستایی فرو نشست. فیلمی از این حادثه را کانال هاژه در تلگرام منتشر کرد.

فیلم پرواژ پژو در محور بوکان- مهاباد

فیلم پرواژ پژو در محور بوکان- مهاباد پایگاه خبری- تحلیلی زریان؛ امروز پنج شنبه (6خرداد ماه) یک خودرو سواری پژو به علت سرعت زیاد در محور بوکان- مهاباد به پرواز درآمد و در دیوار یک خانه روستایی فرو نشست. فیلمی از این حادثه را کانال هاژه در تلگرام منتشر کرد.
فیلم پرواژ پژو در محور بوکان- مهاباد

گوشی موبایل