قاسمی: امتداد جشنواره صنعت پوشاک را قوام می‌دهد / ارجمند: موسیقی و لباس ارتباط نزدیکی دارند

دبیر کمیته فرهنگ و هنر جشنواره مد و لباس فجر بر توجه جشنواره پنجم به کودکان برای ارتقای سطح سلیقه آن‌ها تاکید کرد. . . .