قتل همسر به خاطر تلگرام

قتل همسر به خاطر تلگرام
به گزارش جام جم، ساعت 7 صبح چهارشنبه مردی با حضور در کلانتری 130 نازی آباد تهران مدعی شد همسر 47 ساله اش را در خانه شان در خیابان مدائن زخمی کرده و اکنون آمده تا تسلیم شود. ماموران با ورود به خانه این مرد، متوجه رد خون در اتاق خواب شدند. این در حالی بود که زن میانسال توسط همسایه ها به بیمارستان منتقل شده بود.
تحقیقات مقدماتی نشان داد، این زوج با هم پسرخاله و دختر خاله بوده اند و ثمره زندگی مشترکشان دو پسر و یک دختر است که دو نفر از آنها ازدواج کرده بودند. ساعتی بعد ماموران از طریق تماس مسئولان …

قتل همسر به خاطر تلگرام

به گزارش جام جم، ساعت 7 صبح چهارشنبه مردی با حضور در کلانتری 130 نازی آباد تهران مدعی شد همسر 47 ساله اش را در خانه شان در خیابان مدائن زخمی کرده و اکنون آمده تا تسلیم شود. ماموران با ورود به خانه این مرد، متوجه رد خون در اتاق خواب شدند. این در حالی بود که زن میانسال توسط همسایه ها به بیمارستان منتقل شده بود.
تحقیقات مقدماتی نشان داد، این زوج با هم پسرخاله و دختر خاله بوده اند و ثمره زندگی مشترکشان دو پسر و یک دختر است که دو نفر از آنها ازدواج کرده بودند. ساعتی بعد ماموران از طریق تماس مسئولان …
قتل همسر به خاطر تلگرام

موسیقی