قوانین جرایم اینترنتی ایران نیست

قوانین جرایم اینترنتی ایران نیست
کامران علمدهی
گروه حوادث/ رئیس پلیس فتای کشور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار «ایران» درباره انتقال سرورهای «تلگرام» به ایران، میزان بازدارندگی قوانین سایبری در کشور، آموزش به کارگیری فضای مجازی برای والدین و کودکان، ضرورت تدوین قوانین منسجم بین المللی در حوزه جرایم سایبری، اهمیت حضور قضات و بازپرس های متخصص در زمینه جرایم فضای مجازی و همین طور تعامل پلیس سایبری ایران با سایر کشورها توضیح داد.
یکی از مباحثی که این روزها در کشور ما کاربران اینترنتی را با دغدغه های متعددی مواجه کرده و باعث کلاهبرداری های خرد و کلان هم شده است، موضوع استفاده از سایت هایی با فعالیت اقتصادی همچون؛ دیوار، شیپور، کافه بازار و… است. پلیس سایبری برای مقابله با کلاهبرداران فعال در این فضاها چه تدابیری اندیشیده است؟
بی تردید بحث استارتاپ ها، بسیار گسترده است. در حال حاضر بیش از 700 مجموعه در کشور فعالیت می کنند که در این باره با مشکلات عدیده ای روبه رو هستیم. چراکه به طور کلی قوانین و مشخصات خاصی برای کار چنین مجموعه هایی در کشور ما وجود ندارد و نهاد و سازمانی هم متولی آن نیست. به عنوان مثال وزارت …

قوانین جرایم اینترنتی ایران نیست

کامران علمدهی
گروه حوادث/ رئیس پلیس فتای کشور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار «ایران» درباره انتقال سرورهای «تلگرام» به ایران، میزان بازدارندگی قوانین سایبری در کشور، آموزش به کارگیری فضای مجازی برای والدین و کودکان، ضرورت تدوین قوانین منسجم بین المللی در حوزه جرایم سایبری، اهمیت حضور قضات و بازپرس های متخصص در زمینه جرایم فضای مجازی و همین طور تعامل پلیس سایبری ایران با سایر کشورها توضیح داد.
یکی از مباحثی که این روزها در کشور ما کاربران اینترنتی را با دغدغه های متعددی مواجه کرده و باعث کلاهبرداری های خرد و کلان هم شده است، موضوع استفاده از سایت هایی با فعالیت اقتصادی همچون؛ دیوار، شیپور، کافه بازار و… است. پلیس سایبری برای مقابله با کلاهبرداران فعال در این فضاها چه تدابیری اندیشیده است؟
بی تردید بحث استارتاپ ها، بسیار گسترده است. در حال حاضر بیش از 700 مجموعه در کشور فعالیت می کنند که در این باره با مشکلات عدیده ای روبه رو هستیم. چراکه به طور کلی قوانین و مشخصات خاصی برای کار چنین مجموعه هایی در کشور ما وجود ندارد و نهاد و سازمانی هم متولی آن نیست. به عنوان مثال وزارت …
قوانین جرایم اینترنتی ایران نیست