لبخند حسین و ساختن پارک کوچیک و باصفا برای بچه های محل در برنامه سه ستاره احسان علیخانی | فیلم

لبخند حسین و ساختن پارک کوچیک و باصفا برای بچه های محل در برنامه سه ستاره احسان علیخانی | فیلم
لبخند حسین و ساختن پارک کوچیک و باصفا برای بچه های محل در برنامه سه ستاره احسان علیخانی | فیلم
لبخند حسین و ساختن پارک کوچیک و باصفا برای بچه های محل در برنامه سه ستاره احسان علیخانی 
“لبخند ستاره” که از چند روز قبل به واسطه صفحه برنامه “ سه ستاره ” در دنیای  مجازی  به  مخاطبین  و کاربران فضای مجازی معرفی شده طرح ویژهاست که برای غافلگیر و خوشحال کردن مادران به مناسبت روز مادر که روز پایانی سال ۹۵ هست طراحی شده است. در این پویش مخاطبین میتوانند مادر خود را به شکل متفاوتی غافلگیر و ذوق زده کرده و از این خوشحالی و لبخند مادر خود فیلم گرفته و به ادرس کانال “سه ستاره” در  تلگرام ارسال کنند. از میان آثار ارسالی پنج اثر انتخاب و به هر یک پنج سکه بهار ازادی از سوی حامی مالی برنامه اهدا میشود.
پویش خیریه “دست به دست”
طرح “دست به دست” طرح خیریه و ویژه امسال “سه ستاره” است. قرار بر این است که هر کس کالای قابل استفاده و با ارزشی که استفاده نمیکند را برای اهدا به افراد نیازمند در صفحه شیپور به اشتراک بگذارد تا به صورت هدفمند به دست آنان که باید برسد.
برگزیدگان فصل قبل در اولین قاب “س …

لبخند حسین و ساختن پارک کوچیک و باصفا برای بچه های محل در برنامه سه ستاره احسان علیخانی | فیلم

لبخند حسین و ساختن پارک کوچیک و باصفا برای بچه های محل در برنامه سه ستاره احسان علیخانی | فیلم
لبخند حسین و ساختن پارک کوچیک و باصفا برای بچه های محل در برنامه سه ستاره احسان علیخانی 
“لبخند ستاره” که از چند روز قبل به واسطه صفحه برنامه “ سه ستاره ” در دنیای  مجازی  به  مخاطبین  و کاربران فضای مجازی معرفی شده طرح ویژهاست که برای غافلگیر و خوشحال کردن مادران به مناسبت روز مادر که روز پایانی سال ۹۵ هست طراحی شده است. در این پویش مخاطبین میتوانند مادر خود را به شکل متفاوتی غافلگیر و ذوق زده کرده و از این خوشحالی و لبخند مادر خود فیلم گرفته و به ادرس کانال “سه ستاره” در  تلگرام ارسال کنند. از میان آثار ارسالی پنج اثر انتخاب و به هر یک پنج سکه بهار ازادی از سوی حامی مالی برنامه اهدا میشود.
پویش خیریه “دست به دست”
طرح “دست به دست” طرح خیریه و ویژه امسال “سه ستاره” است. قرار بر این است که هر کس کالای قابل استفاده و با ارزشی که استفاده نمیکند را برای اهدا به افراد نیازمند در صفحه شیپور به اشتراک بگذارد تا به صورت هدفمند به دست آنان که باید برسد.
برگزیدگان فصل قبل در اولین قاب “س …
لبخند حسین و ساختن پارک کوچیک و باصفا برای بچه های محل در برنامه سه ستاره احسان علیخانی | فیلم