ما دیده نمی شویم یا شما؟

ما دیده نمی شویم یا شما؟
| زینب شریفی | | دانشجوی دکترای ارتباطات اجتماعی|
چندی قبل، با بحرانی شدن هوای تهران و تعطیلی چندروزه مدارس پایتخت، شاهد انتشار انواع و اقسام خبر، گزارش، مصاحبه، تحلیل، تفسیر و اظهارنظر در صداوسیما، خبرگزاری ها و مطبوعات بودیم؛ تا جایی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور مخاطب قرار داده شد که «خانم ابتکار در مراکش چه می کنید؟» بماند که شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، واتس اَپ و… هم محل بازنمایی مطالب مختلف در مورد آلودگی هوای تهران شد: از بررسی کارشناسانه عوامل و اثرات آلودگی هوا بین صاحب …

ما دیده نمی شویم یا شما؟

| زینب شریفی | | دانشجوی دکترای ارتباطات اجتماعی|
چندی قبل، با بحرانی شدن هوای تهران و تعطیلی چندروزه مدارس پایتخت، شاهد انتشار انواع و اقسام خبر، گزارش، مصاحبه، تحلیل، تفسیر و اظهارنظر در صداوسیما، خبرگزاری ها و مطبوعات بودیم؛ تا جایی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور مخاطب قرار داده شد که «خانم ابتکار در مراکش چه می کنید؟» بماند که شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، واتس اَپ و… هم محل بازنمایی مطالب مختلف در مورد آلودگی هوای تهران شد: از بررسی کارشناسانه عوامل و اثرات آلودگی هوا بین صاحب …
ما دیده نمی شویم یا شما؟