مجازات خرید اسلحه اسباب بازی

مجازات خرید اسلحه اسباب بازی
رکنا: پسر ۱۸ ساله ای در چین پس از خرید چند اسلحه اسباب بازی به زندان محکوم شد.
لیو داوئی 18ساله هنگامی که 24 اسلحه اسباب بازی را از سایتی تایوانی خریداری کرد،فکرش را هم نمی کرد که به خاطر همین خرید ساده به 7 سال زندان محکوم شود. پس از صادرشدن این حکم برخی وکلای بین المللی دلیل آن را خرید اینترنتی این کالا از تایوان عنوان کردند. برخی دیگر نیز احتمال استفاده از اسلحه ها را برای انجام عملیاتی خرابکارانه عنوان می کنند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
آخرین خبر های حاشیه ای المپیک 2016 ریو در …

مجازات خرید اسلحه اسباب بازی

رکنا: پسر ۱۸ ساله ای در چین پس از خرید چند اسلحه اسباب بازی به زندان محکوم شد.
لیو داوئی 18ساله هنگامی که 24 اسلحه اسباب بازی را از سایتی تایوانی خریداری کرد،فکرش را هم نمی کرد که به خاطر همین خرید ساده به 7 سال زندان محکوم شود. پس از صادرشدن این حکم برخی وکلای بین المللی دلیل آن را خرید اینترنتی این کالا از تایوان عنوان کردند. برخی دیگر نیز احتمال استفاده از اسلحه ها را برای انجام عملیاتی خرابکارانه عنوان می کنند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
آخرین خبر های حاشیه ای المپیک 2016 ریو در …
مجازات خرید اسلحه اسباب بازی

سپهر نیوز