مجسمه‌ساز غازنشین ایرانی این روزها چه می‌کند؟ / عکس

مجسمه‌ساز غازنشین ایرانی این روزها چه می‌کند؟ / عکس
ناصر هوشمند وزیری هنرمند مجسمه‌ساز که سال‌هاست در غاری در لواسان زندگی و به هنرنمایی می‌پردازد، یادمانی برای زنده‌یاد محمدعلی اینالو خلق کرد. . . .

مجسمه‌ساز غازنشین ایرانی این روزها چه می‌کند؟ / عکس

ناصر هوشمند وزیری هنرمند مجسمه‌ساز که سال‌هاست در غاری در لواسان زندگی و به هنرنمایی می‌پردازد، یادمانی برای زنده‌یاد محمدعلی اینالو خلق کرد. . . .
مجسمه‌ساز غازنشین ایرانی این روزها چه می‌کند؟ / عکس

عکس