مجوز ۷ نگارخانه جدید در تهران صادر شد

مجوز فعالیت هفت نگارخانه در سه ماهه پاییز امسال از سوی دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد. . . .