مدلینگ، تحفه ی آتلیه داران و آرایشگران بر خاموشی فرهنگ ایرانی

مدلینگ، تحفه ی آتلیه داران و آرایشگران بر خاموشی فرهنگ ایرانی
از آنجا که خوشبختانه یا بدبختانه ، آتلیه داران و آرایشگران برای معرفی کارهای خود هریک در تلگرام کانالی و در اینستاگرام صفحه ای باز کرده اند با پرداخت مبلغ ناچیزی به دختران، دیر یا زود تصویر نامناسب دختر جوان را میهمان صفحاتشان می کنند تا شاید چشمان ما از دیدن کارهای خارق العاده شان باز شود …

مدلینگ، تحفه ی آتلیه داران و آرایشگران بر خاموشی فرهنگ ایرانی

از آنجا که خوشبختانه یا بدبختانه ، آتلیه داران و آرایشگران برای معرفی کارهای خود هریک در تلگرام کانالی و در اینستاگرام صفحه ای باز کرده اند با پرداخت مبلغ ناچیزی به دختران، دیر یا زود تصویر نامناسب دختر جوان را میهمان صفحاتشان می کنند تا شاید چشمان ما از دیدن کارهای خارق العاده شان باز شود …
مدلینگ، تحفه ی آتلیه داران و آرایشگران بر خاموشی فرهنگ ایرانی

سایت خبری زندگی