مدیران صداوسیما به دیدن داوود رشیدی رفتند

مدیران صداوسیما به دیدن داوود رشیدی رفتند
هیئتی از مدیران رسانه ملی به نمایندگی از علی عسكری رئیس سازمان صدا‌و‌سیما از داوود رشیدی هنرمند نامدار سینما، تئاتر و تلویزیون عیادت كردند. . . .

مدیران صداوسیما به دیدن داوود رشیدی رفتند

هیئتی از مدیران رسانه ملی به نمایندگی از علی عسكری رئیس سازمان صدا‌و‌سیما از داوود رشیدی هنرمند نامدار سینما، تئاتر و تلویزیون عیادت كردند. . . .
مدیران صداوسیما به دیدن داوود رشیدی رفتند

خرید vpn صبا نت

باران فیلم