مذاکره با کشورهای مختلف برای تامین سازه‌های نمایشگاه کتاب

حسین صفری مدیر کمیته اجرایی و رفاهی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از آماده شدن گزارش بازدید از سازه‌های نمایشگاهی برای ارائه به شهرداری تهران خبر داد. . . .