مردِ زن نما ۶۰۰ میلیون ریال در تلگرام کلاهبرداری کرد

مردِ زن نما ۶۰۰ میلیون ریال در تلگرام کلاهبرداری کرد
تراز: سرهنگ کامبیز اسماعیلی گفت: در پی مراجعه فردی مبنی بر کلاهبرداری ۶۰۰ میلیون ریالی از وی در اینترنت پرونده ای در این خصوص در پلیس فتا تشکیل شد.

مردِ زن نما ۶۰۰ میلیون ریال در تلگرام کلاهبرداری کرد

تراز: سرهنگ کامبیز اسماعیلی گفت: در پی مراجعه فردی مبنی بر کلاهبرداری ۶۰۰ میلیون ریالی از وی در اینترنت پرونده ای در این خصوص در پلیس فتا تشکیل شد.
مردِ زن نما ۶۰۰ میلیون ریال در تلگرام کلاهبرداری کرد

کتابخانه فرهنگ