مسئول حمله انتحاری به سامراء

مسئول حمله انتحاری به سامراء
گروه تروریستی داعش در شبکه اجتماعی تلگرام مسئولیت حملات انتحاری به زیارتگاه بلد سامراء را در شمال بغداد بر عهده گرفت.

مسئول حمله انتحاری به سامراء

گروه تروریستی داعش در شبکه اجتماعی تلگرام مسئولیت حملات انتحاری به زیارتگاه بلد سامراء را در شمال بغداد بر عهده گرفت.
مسئول حمله انتحاری به سامراء

فروش بک لینک

نخبگان