مصدق در سالروز کودتا روی صحنه / از نوای جنوب ایران تا بازخوانی ادبیات کرواسی / آخر هفته با تئاتر

مصدق در سالروز کودتا روی صحنه / از نوای جنوب ایران تا بازخوانی ادبیات کرواسی / آخر هفته با تئاتر
سالن‌های نمایشی این روزها میزبان نمایش‌های متنوعی هستند که در تعطیلات آخر هفته می‌توانید به تماشای آنها بنشینید. . . .

مصدق در سالروز کودتا روی صحنه / از نوای جنوب ایران تا بازخوانی ادبیات کرواسی / آخر هفته با تئاتر

سالن‌های نمایشی این روزها میزبان نمایش‌های متنوعی هستند که در تعطیلات آخر هفته می‌توانید به تماشای آنها بنشینید. . . .
مصدق در سالروز کودتا روی صحنه / از نوای جنوب ایران تا بازخوانی ادبیات کرواسی / آخر هفته با تئاتر

اس ام اس جدید