مصدومیت شدید 2 ماجراجو در مراسم گاوبازی+فیلم و عکس

مصدومیت شدید 2 ماجراجو در مراسم گاوبازی+فیلم و عکس
رکنا: در جریان سومین روز از مراسم سنتی گاوبازی «سان فِرمین» در «پامپلُنا» دو ماجراجو بشدت مجروح شدند. زخمی ها یک مرد ۳۳ ساله ژاپنی و یک مرد ۲۸ ساله اسپانیایی هستند که برای درمان به بیمارستان منتقل شده اند.
در مراسم روز شنبه ۱۲ مرد دیگر هم در اثر برخورد با گاوهای خشمگین زخم های جزئی برداشتند؛ مردهایی که بزعم برخی برای سنجش میزان «شجاعت» و از نظر برخی دیگر برای سنجش میزان «حماقت» هر سال در این روزها خود را از چهار گوشه دنیا به پامپلُنا می رسانند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن …

مصدومیت شدید 2 ماجراجو در مراسم گاوبازی+فیلم و عکس

رکنا: در جریان سومین روز از مراسم سنتی گاوبازی «سان فِرمین» در «پامپلُنا» دو ماجراجو بشدت مجروح شدند. زخمی ها یک مرد ۳۳ ساله ژاپنی و یک مرد ۲۸ ساله اسپانیایی هستند که برای درمان به بیمارستان منتقل شده اند.
در مراسم روز شنبه ۱۲ مرد دیگر هم در اثر برخورد با گاوهای خشمگین زخم های جزئی برداشتند؛ مردهایی که بزعم برخی برای سنجش میزان «شجاعت» و از نظر برخی دیگر برای سنجش میزان «حماقت» هر سال در این روزها خود را از چهار گوشه دنیا به پامپلُنا می رسانند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن …
مصدومیت شدید 2 ماجراجو در مراسم گاوبازی+فیلم و عکس

فروش بک لینک

پرس نیوز