معرفی ربات تلگرام: ساخت نسخه مخصوص چاپ از فایل های اسکن شده – فناوری

معرفی ربات تلگرام: ساخت نسخه مخصوص چاپ از فایل های اسکن شده – فناوری
Docs Print Bot رباتی بسیار کاربردی برای ساخت نسخه ی مطلوب برای چاپ، از فایل هایی همچون جزوات، فرم ها و دیگر اسناد اسکن شده است.
مقاله های مرتبط:
ربات های تلگرامی را می توان به جرئت یکی از مهم ترین و کاربردی ترین قابلیت های تلگرام دانست که از زمان ارائه تاکنون، با استقبال زیاد کاربران مواجه شده اند. در حال حاضر تلگرام تعداد بسیار زیادی ربات دارد که در میان آن ها موارد بسیار کاربردی و جالبی می توان پیدا کرد . Docs Print Bot رباتی بسیار جالب و ایرانی برای تلگرام است که وظیفه ی آماده سازی فایل های اسکن شده برای چاپ را بر عهده دارد. این ربات می تواند در ادارات و شرکت های خصوصی کاربرد بسیار فراوانی داشته باشد اما شاید بتوان قشر دانشجو را، به دلیل آنکه سروکار زیادی با اسکن جزوات و … دارند مخاطب اصلی این ربات دانست .
اگر تاکنون تجربه ی اسکن کردن یک سند یا جزوه را (چه به وسیله اسکنر چه به وسیله دوربین گوشی) داشته باشید حتما با مشکل تاریک و تیره شدن آن مواجه شده اید. این امر به خصوص در زمان چاپ مشهود خواهد شد به طوری که شاید جزوه ای که از آن اسکن گرفته اید دارای زمینه ی سفید بوده باشد …

معرفی ربات تلگرام: ساخت نسخه مخصوص چاپ از فایل های اسکن شده – فناوری

Docs Print Bot رباتی بسیار کاربردی برای ساخت نسخه ی مطلوب برای چاپ، از فایل هایی همچون جزوات، فرم ها و دیگر اسناد اسکن شده است.
مقاله های مرتبط:
ربات های تلگرامی را می توان به جرئت یکی از مهم ترین و کاربردی ترین قابلیت های تلگرام دانست که از زمان ارائه تاکنون، با استقبال زیاد کاربران مواجه شده اند. در حال حاضر تلگرام تعداد بسیار زیادی ربات دارد که در میان آن ها موارد بسیار کاربردی و جالبی می توان پیدا کرد . Docs Print Bot رباتی بسیار جالب و ایرانی برای تلگرام است که وظیفه ی آماده سازی فایل های اسکن شده برای چاپ را بر عهده دارد. این ربات می تواند در ادارات و شرکت های خصوصی کاربرد بسیار فراوانی داشته باشد اما شاید بتوان قشر دانشجو را، به دلیل آنکه سروکار زیادی با اسکن جزوات و … دارند مخاطب اصلی این ربات دانست .
اگر تاکنون تجربه ی اسکن کردن یک سند یا جزوه را (چه به وسیله اسکنر چه به وسیله دوربین گوشی) داشته باشید حتما با مشکل تاریک و تیره شدن آن مواجه شده اید. این امر به خصوص در زمان چاپ مشهود خواهد شد به طوری که شاید جزوه ای که از آن اسکن گرفته اید دارای زمینه ی سفید بوده باشد …
معرفی ربات تلگرام: ساخت نسخه مخصوص چاپ از فایل های اسکن شده – فناوری