منصوریان: در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارم

منصوریان: در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارم
به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان علیرضا منصوریان اظهار داشت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه صفحه اجتماعی و نه تلگرام. یک صفحه اجتماعی داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: برخی هواداران لطف دارند و صفحاتی به نام من باز کرده اند که متعلق به من و مواضع من نیست. من هر صحبتی داشته باشم از طریق سایت، صفحه اجتماعی و تلگرام باشگاه و همین طور رسانه های معتبر اعلام میکنم. اگر هم خدای نکرده سوء استفاده ای در صفحات مجازی …

منصوریان: در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارم

به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان علیرضا منصوریان اظهار داشت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه صفحه اجتماعی و نه تلگرام. یک صفحه اجتماعی داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: برخی هواداران لطف دارند و صفحاتی به نام من باز کرده اند که متعلق به من و مواضع من نیست. من هر صحبتی داشته باشم از طریق سایت، صفحه اجتماعی و تلگرام باشگاه و همین طور رسانه های معتبر اعلام میکنم. اگر هم خدای نکرده سوء استفاده ای در صفحات مجازی …
منصوریان: در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارم