من در پلاک ˝12+1˝ زندگی می‌کنم /گفت‌وگوی سیروس ابراهیم زاده با هنرآنلاین به بهانه سالگرد تولدش

من در پلاک ˝12+1˝ زندگی می‌کنم /گفت‌وگوی سیروس ابراهیم زاده با هنرآنلاین به بهانه سالگرد تولدش
سیروس ابراهیم زاده در هفتاد و نهمین سالگرد تولدش از فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود در طول سالیان دور و نزدیک سخن گفت. . . .

من در پلاک ˝12+1˝ زندگی می‌کنم /گفت‌وگوی سیروس ابراهیم زاده با هنرآنلاین به بهانه سالگرد تولدش

سیروس ابراهیم زاده در هفتاد و نهمین سالگرد تولدش از فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود در طول سالیان دور و نزدیک سخن گفت. . . .
من در پلاک ˝12+1˝ زندگی می‌کنم /گفت‌وگوی سیروس ابراهیم زاده با هنرآنلاین به بهانه سالگرد تولدش

بک لینک