من هم به مردم یمن حسودی می کنم

من هم به مردم یمن حسودی می کنم
به گزارش مشرق ، «افشین علا» در کانال تلگرام خود نوشت: 
من هم به مردم یمن حسودی می کنم. اما نه به خاطر کشتن علی عبدالله صالح، که به خاطر ایمان و عزم راسخ شان. به خاطر آنکه مانند یاران پیامبر (ص) در صدر اسلام، با دست خالی دربرابر ائتلاف کفار و مشرکین ایستاده اند و تسلیم نشده اند. به خاطر آنکه همچون اصحاب رسول گرامی اسلام در شعب ابی طالب توسط سفاک ترین حاکمان عرب به محاصره درآمده اند و دست از اعتقادشان برنداشته اند. به خاطر آنکه با وفاداری به نبی اکرم (ص) و عترت پاک او ثابت کرده اند سرزمین یمن همچنان مهد اویس قرنی هاست. به آنها حسودی می کنم چون نسیمی که امروز از جانب یمن به مدینه می وزد، علاوه بر آن که روح پیامبر اسلام را به وجد می آورد، اشک را نیز از دیده مطهر ایشان جاری می کند. چراکه پیامبر (ص) امروز یاورانی مظلوم تر از آنان ندارد و در مصیبت زنان و کودکان بی دفاع یمن داغدار و اندوهگین است.
 به ملت مظلوم یمن حسودی می کنم چون کشورشان کربلای مجسم این روزگار است. کربلایی که انصاراللهش مردانه با لشکر تا بن دندان مسلح یزید زمان می جنگند، در حالی که زنان و کودکان در خیمه ها گرفتار قحط و …

من هم به مردم یمن حسودی می کنم

به گزارش مشرق ، «افشین علا» در کانال تلگرام خود نوشت: 
من هم به مردم یمن حسودی می کنم. اما نه به خاطر کشتن علی عبدالله صالح، که به خاطر ایمان و عزم راسخ شان. به خاطر آنکه مانند یاران پیامبر (ص) در صدر اسلام، با دست خالی دربرابر ائتلاف کفار و مشرکین ایستاده اند و تسلیم نشده اند. به خاطر آنکه همچون اصحاب رسول گرامی اسلام در شعب ابی طالب توسط سفاک ترین حاکمان عرب به محاصره درآمده اند و دست از اعتقادشان برنداشته اند. به خاطر آنکه با وفاداری به نبی اکرم (ص) و عترت پاک او ثابت کرده اند سرزمین یمن همچنان مهد اویس قرنی هاست. به آنها حسودی می کنم چون نسیمی که امروز از جانب یمن به مدینه می وزد، علاوه بر آن که روح پیامبر اسلام را به وجد می آورد، اشک را نیز از دیده مطهر ایشان جاری می کند. چراکه پیامبر (ص) امروز یاورانی مظلوم تر از آنان ندارد و در مصیبت زنان و کودکان بی دفاع یمن داغدار و اندوهگین است.
 به ملت مظلوم یمن حسودی می کنم چون کشورشان کربلای مجسم این روزگار است. کربلایی که انصاراللهش مردانه با لشکر تا بن دندان مسلح یزید زمان می جنگند، در حالی که زنان و کودکان در خیمه ها گرفتار قحط و …
من هم به مردم یمن حسودی می کنم