مهدی رحمتی از هواداران و پیشکسوتان عذرخواهی کرد

مهدی رحمتی از هواداران و پیشکسوتان عذرخواهی کرد
کاپیتان تیم استقلال با انتشار نوشته ای در کانال شخصی خود در تلگرام نسبت به اتفاقهای مسابقه دیروز واکنش نشان داد.

مهدی رحمتی از هواداران و پیشکسوتان عذرخواهی کرد

کاپیتان تیم استقلال با انتشار نوشته ای در کانال شخصی خود در تلگرام نسبت به اتفاقهای مسابقه دیروز واکنش نشان داد.
مهدی رحمتی از هواداران و پیشکسوتان عذرخواهی کرد

بک لینک رنک 4

ganool review