مهدی شفیعی:گلایه کردن به یک فرهنگ غلط در تئاتر تبدیل شده است / یارانه مخاطب و سوبسیدهای دولتی تئاتر

مهدی شفیعی:گلایه کردن به یک فرهنگ غلط در تئاتر تبدیل شده است / یارانه مخاطب و سوبسیدهای دولتی تئاتر
مدیرکل هنرهای نمایشی با انتقاد از امتیازخواهی برخی تئاتری‌ها، گفت: گلایه کردن بعضی دوستان آنقدر عجیب است که به یک فرهنگ غلط در تئاتر تبدیل شده است. . . .

مهدی شفیعی:گلایه کردن به یک فرهنگ غلط در تئاتر تبدیل شده است / یارانه مخاطب و سوبسیدهای دولتی تئاتر

مدیرکل هنرهای نمایشی با انتقاد از امتیازخواهی برخی تئاتری‌ها، گفت: گلایه کردن بعضی دوستان آنقدر عجیب است که به یک فرهنگ غلط در تئاتر تبدیل شده است. . . .
مهدی شفیعی:گلایه کردن به یک فرهنگ غلط در تئاتر تبدیل شده است / یارانه مخاطب و سوبسیدهای دولتی تئاتر

آپدیت نود32 ورژن 7

ابزار رسانه