موارد غیراخلاقی تلگرام با ربات شناسایی می شود

موارد غیراخلاقی تلگرام با ربات شناسایی می شود
وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به ۲ شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.

موارد غیراخلاقی تلگرام با ربات شناسایی می شود

وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به ۲ شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.
موارد غیراخلاقی تلگرام با ربات شناسایی می شود

بک لینک رنک 5

bluray movie download