میرزا کوچک‌خان پس از سال‌ها دوری از کشور به تئاترشهر آمد / علیرضا مجلل مهمان نمایش ˝بیگانه˝ شد

میرزا کوچک‌خان پس از سال‌ها دوری از کشور به تئاترشهر آمد / علیرضا مجلل مهمان نمایش ˝بیگانه˝ شد
نمایش ˝بیگانه˝ به کارگردانی مسعود دلخواه پنجشنبه شب 27 خرداد ماه در حالی به صحنه رفت که حضور یکی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر ایران بعد از سال‌ها دوری از کشورمان شب ویژه‌ای را برای مخاطبان رقم زد. . . .

میرزا کوچک‌خان پس از سال‌ها دوری از کشور به تئاترشهر آمد / علیرضا مجلل مهمان نمایش ˝بیگانه˝ شد

نمایش ˝بیگانه˝ به کارگردانی مسعود دلخواه پنجشنبه شب 27 خرداد ماه در حالی به صحنه رفت که حضور یکی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر ایران بعد از سال‌ها دوری از کشورمان شب ویژه‌ای را برای مخاطبان رقم زد. . . .
میرزا کوچک‌خان پس از سال‌ها دوری از کشور به تئاترشهر آمد / علیرضا مجلل مهمان نمایش ˝بیگانه˝ شد

دانلود فیلم جدید