میزبانی تئاتر باران از جشنواره تئاتر دانشگاهی / برگزاری کارگاه آموزشی کارگردان ایتالیایی

میزبانی تئاتر باران از جشنواره تئاتر دانشگاهی / برگزاری کارگاه آموزشی کارگردان ایتالیایی
تئاتر باران با پایان اجرای نمایش˝هویت پروانه های مرده˝در 31 اردیبهشت‌ماه، از روز 1 خرداد ‌ماه تا 3 خردادماه پذیرای آثار نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران شد. . . .

میزبانی تئاتر باران از جشنواره تئاتر دانشگاهی / برگزاری کارگاه آموزشی کارگردان ایتالیایی

تئاتر باران با پایان اجرای نمایش˝هویت پروانه های مرده˝در 31 اردیبهشت‌ماه، از روز 1 خرداد ‌ماه تا 3 خردادماه پذیرای آثار نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران شد. . . .
میزبانی تئاتر باران از جشنواره تئاتر دانشگاهی / برگزاری کارگاه آموزشی کارگردان ایتالیایی

دانلود سریال و آهنگ