نانوایی مهربانی آمل افتتاح شد

نانوایی مهربانی آمل افتتاح شد
🔰با فراخوان کانال تلگرام #آمل_زیبا و کمک های خیرین گمنام بیش از ۴ میلیون تومان جمع آوری و نانوایی مهربانی آمل آغاز بکار کرد🔰
🔸آدرس:بلوار امام خمینی,آفتاب۱۶

نانوایی مهربانی آمل افتتاح شد

🔰با فراخوان کانال تلگرام #آمل_زیبا و کمک های خیرین گمنام بیش از ۴ میلیون تومان جمع آوری و نانوایی مهربانی آمل آغاز بکار کرد🔰
🔸آدرس:بلوار امام خمینی,آفتاب۱۶
نانوایی مهربانی آمل افتتاح شد

اس ام اس جدید