ناگفته های یک مدافع حرم تفتی اهل روستای رشکوئیه

ناگفته های یک مدافع حرم تفتی اهل روستای رشکوئیه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج ؛ سید محمود حسینی مقدم که خود را از اهالی روستای رشکوئیه تفت معرفی می کند در یادداشتی در وبلاگ «دیار رشکوئیه» ناگفته هایی را از حال و هوای خود در دفاع از حرم، بازگشت از سوریه و شهدای حرم منتشر کرده است.

در این یادداشت آمده است: تازه از دمشق رسیده بودم و خیلی خسته بودم. برای اولین بار بعد از چهل روز موبایل خودم رو روشن کردم و کانال تلگرام رشکوییه رو باز کردم و سلامی خدمت تمامی هم ولایتی های خودم عرض کردم.

چقدر مردم با صفا و مهربانی داریم ما، بسیاری …

ناگفته های یک مدافع حرم تفتی اهل روستای رشکوئیه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج ؛ سید محمود حسینی مقدم که خود را از اهالی روستای رشکوئیه تفت معرفی می کند در یادداشتی در وبلاگ «دیار رشکوئیه» ناگفته هایی را از حال و هوای خود در دفاع از حرم، بازگشت از سوریه و شهدای حرم منتشر کرده است.

در این یادداشت آمده است: تازه از دمشق رسیده بودم و خیلی خسته بودم. برای اولین بار بعد از چهل روز موبایل خودم رو روشن کردم و کانال تلگرام رشکوییه رو باز کردم و سلامی خدمت تمامی هم ولایتی های خودم عرض کردم.

چقدر مردم با صفا و مهربانی داریم ما، بسیاری …
ناگفته های یک مدافع حرم تفتی اهل روستای رشکوئیه