نتایج تازه ترین نظرسنجی درباره تمدید تحریم ها

نتایج تازه ترین نظرسنجی درباره تمدید تحریم ها
به گزارش خطب شکن به نقل از مشرق، محمدسعید احدیان مدیرمسئول روزنامه خراسان در کانال تلگرام خود نوشت:
مرکز افکار سنجی رصد وابسته به دفتر پژوهش موسسه خراسان دو روز بعد از تصویب تحریم های ده ساله در سنای آمریکا، نظرسنجی از مردم مشهد کرده است که چند محور از نتایج آن این است:
* ۱۱٫۴در صد مردم تمدید را خلاف برجام نداستند. ۲۲٫۸ برخلاف برجام دانستند اما معتقد بودند در قبال آن کاری نمی توانیم بکنیم، ۱۱٫۱ درصد معتقد به باطل کردن برجام بودند و ۲۴٫۴ درصد معتقد به مقابله به مثل بودند و ۲۹٫۸ درصد پاسخ نمی دانم داد …

نتایج تازه ترین نظرسنجی درباره تمدید تحریم ها

به گزارش خطب شکن به نقل از مشرق، محمدسعید احدیان مدیرمسئول روزنامه خراسان در کانال تلگرام خود نوشت:
مرکز افکار سنجی رصد وابسته به دفتر پژوهش موسسه خراسان دو روز بعد از تصویب تحریم های ده ساله در سنای آمریکا، نظرسنجی از مردم مشهد کرده است که چند محور از نتایج آن این است:
* ۱۱٫۴در صد مردم تمدید را خلاف برجام نداستند. ۲۲٫۸ برخلاف برجام دانستند اما معتقد بودند در قبال آن کاری نمی توانیم بکنیم، ۱۱٫۱ درصد معتقد به باطل کردن برجام بودند و ۲۴٫۴ درصد معتقد به مقابله به مثل بودند و ۲۹٫۸ درصد پاسخ نمی دانم داد …
نتایج تازه ترین نظرسنجی درباره تمدید تحریم ها