نجفی: آمادگی تهران برای بحران باید افزایش یابد

نجفی: آمادگی تهران برای بحران باید افزایش یابد
شهردار تهران گفت: هدف ما در دوران مدیریت جدید شهری همین است که همه مدیران در کنار هم با انجام وظایف خود، زندگی بهتر و امنیت بیشتر را برای شهروندان رقم بزنند.
محمدعلی نجفی، شهردار تهران در اینستاگرام خود با انتشار عکسی از اسکان مردم درسوله های مدیریت بحران تهران، نوشت:
«از نخستین دقایق وقوع زلزله تاکنون همین جا در تهران، در کنار شهروندان و مدیران بحران و شهرداری بودم و هستم. به طور مرتب از زمان وقوع حادثه پیگیری های لازم را انجام داده ام و حجم انبوه کارها مانع از آن شد که در تلگرام یا اینستاگرام اعلام حضور کنم، چرا که رسیدگی به وضعیت پیش آمده را مهم تر و حیاتی تر می دانستم.
به معاونان و مدیران ستادی شهرداری و اعضای ستاد مدیریت بحران شهر تهران که در ۱۶ ساعت گذشته تلاش کردند کار خود را به نحو احسن انجام دهند، خدا قوت می گویم و از همه شهروندان تهرانی که در شرایط پیش آمده آرامش خود را حفظ کردند تشکر می کنم. امیدوارم و باید آمادگی تهران برای بحران های این چنینی بیش از آن چیزی که امروز هست افزایش یابد.
به گزارش تدبیر و امید هدف ما در دوران مدیریت جدید شهری همین است که همه مدیران در …

نجفی: آمادگی تهران برای بحران باید افزایش یابد

شهردار تهران گفت: هدف ما در دوران مدیریت جدید شهری همین است که همه مدیران در کنار هم با انجام وظایف خود، زندگی بهتر و امنیت بیشتر را برای شهروندان رقم بزنند.
محمدعلی نجفی، شهردار تهران در اینستاگرام خود با انتشار عکسی از اسکان مردم درسوله های مدیریت بحران تهران، نوشت:
«از نخستین دقایق وقوع زلزله تاکنون همین جا در تهران، در کنار شهروندان و مدیران بحران و شهرداری بودم و هستم. به طور مرتب از زمان وقوع حادثه پیگیری های لازم را انجام داده ام و حجم انبوه کارها مانع از آن شد که در تلگرام یا اینستاگرام اعلام حضور کنم، چرا که رسیدگی به وضعیت پیش آمده را مهم تر و حیاتی تر می دانستم.
به معاونان و مدیران ستادی شهرداری و اعضای ستاد مدیریت بحران شهر تهران که در ۱۶ ساعت گذشته تلاش کردند کار خود را به نحو احسن انجام دهند، خدا قوت می گویم و از همه شهروندان تهرانی که در شرایط پیش آمده آرامش خود را حفظ کردند تشکر می کنم. امیدوارم و باید آمادگی تهران برای بحران های این چنینی بیش از آن چیزی که امروز هست افزایش یابد.
به گزارش تدبیر و امید هدف ما در دوران مدیریت جدید شهری همین است که همه مدیران در …
نجفی: آمادگی تهران برای بحران باید افزایش یابد