نخستین جشنواره استانی طنز ˝قندشکن˝ در یزد برگزار می‌شود

نخستین جشنواره استانی طنز ˝قندشکن˝ در یزد برگزار می‌شود
یزد: رئیس حوزه هنری استان یزد از برگزاری نخستین جشنواره استانی طنز مکتوب ˝قند شکن˝ در شهریور ماه امسال در یزد خبر داد. . . .

نخستین جشنواره استانی طنز ˝قندشکن˝ در یزد برگزار می‌شود

یزد: رئیس حوزه هنری استان یزد از برگزاری نخستین جشنواره استانی طنز مکتوب ˝قند شکن˝ در شهریور ماه امسال در یزد خبر داد. . . .
نخستین جشنواره استانی طنز ˝قندشکن˝ در یزد برگزار می‌شود

خبر جدید