نخل طلای افتخاری جشنواره کن برای نماد سینمای فرانسه

نخل طلای افتخاری جشنواره کن برای نماد سینمای فرانسه
ژان-پی‌یر لیو بازیگر پیشکسوت نخل طلای افتخاری جشنواره کن را دریافت می‌کند. . . .

نخل طلای افتخاری جشنواره کن برای نماد سینمای فرانسه

ژان-پی‌یر لیو بازیگر پیشکسوت نخل طلای افتخاری جشنواره کن را دریافت می‌کند. . . .
نخل طلای افتخاری جشنواره کن برای نماد سینمای فرانسه

فروش بک لینک

پرس نیوز