نشست آموزشی ˝تغییر اقلیم و عکاسی˝ ویژه عکاسان برگزار می‌شود

نشست آموزشی ˝تغییر اقلیم و عکاسی˝ ویژه عکاسان برگزار می‌شود
دفتر پایگاه عکس چیلیک نشست علمی آموزشی ˝تغییر اقلیم و عکاسی˝ را ویژه عکاسان و علاقمندان به موضوع‌های طبیعت و زیست محیطی برگزار می‌کند. . . .

نشست آموزشی ˝تغییر اقلیم و عکاسی˝ ویژه عکاسان برگزار می‌شود

دفتر پایگاه عکس چیلیک نشست علمی آموزشی ˝تغییر اقلیم و عکاسی˝ را ویژه عکاسان و علاقمندان به موضوع‌های طبیعت و زیست محیطی برگزار می‌کند. . . .
نشست آموزشی ˝تغییر اقلیم و عکاسی˝ ویژه عکاسان برگزار می‌شود

کرمان نیوز