نظری اخلاقی و روان شناسانه به نهج البلاغه

نظری اخلاقی و روان شناسانه به نهج البلاغه
عباس نصیرپور با رویکردی اخلاقی، روان شناختی نگاهی اجمالی به نهج البلاغه خواهد کرد.
به گزارش باشگاه اندیشه، شورای فرهنگی هدایت نشست پنج جلسه ای «رویکردی اخلاقی، روان شناختی به نهج البلاغه» را برگزار می کند.
در این نشست، عباس نصیرپور (کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی) سخنرانی خواهد کرد.
زمان: 29 خرداد تا 2 تیر 1395، ساعت 22
مکان: مسجد حضرت علی (قومی)، خیابان شریعتی، شهرستان بهبهان،
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

نظری اخلاقی و روان شناسانه به نهج البلاغه

عباس نصیرپور با رویکردی اخلاقی، روان شناختی نگاهی اجمالی به نهج البلاغه خواهد کرد.
به گزارش باشگاه اندیشه، شورای فرهنگی هدایت نشست پنج جلسه ای «رویکردی اخلاقی، روان شناختی به نهج البلاغه» را برگزار می کند.
در این نشست، عباس نصیرپور (کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی) سخنرانی خواهد کرد.
زمان: 29 خرداد تا 2 تیر 1395، ساعت 22
مکان: مسجد حضرت علی (قومی)، خیابان شریعتی، شهرستان بهبهان،
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
نظری اخلاقی و روان شناسانه به نهج البلاغه

بازی