نعیمی آخرین نمایشنامه‌اش را در کنش معاصر می‌خواند

نعیمی آخرین نمایشنامه‌اش را در کنش معاصر می‌خواند
نمایشنامه ˝اینک آن انسان˝ نوشته حمیدرضا نعیمی در سلسله برنامه‌های ˝سفر به اتاق تحریر˝ سالن کنش معاصر تهران ˝شنبه‌های کنش معاصر˝ توسط او خوانده می‌شود. این برنامه ساعت 19 روز 9 مرداد در سالن کنش معاصر برگزار می‌شود. . . .

نعیمی آخرین نمایشنامه‌اش را در کنش معاصر می‌خواند

نمایشنامه ˝اینک آن انسان˝ نوشته حمیدرضا نعیمی در سلسله برنامه‌های ˝سفر به اتاق تحریر˝ سالن کنش معاصر تهران ˝شنبه‌های کنش معاصر˝ توسط او خوانده می‌شود. این برنامه ساعت 19 روز 9 مرداد در سالن کنش معاصر برگزار می‌شود. . . .
نعیمی آخرین نمایشنامه‌اش را در کنش معاصر می‌خواند

خرید بک لینک رنک 6

عکس های داغ جدید