نفوذ شبکه ای در قالب خدمات ظاهراً رایگان !

نفوذ شبکه ای در قالب خدمات ظاهراً رایگان !
فناوری/
یادداشت/
بحری از بحران !
تلگرام (Telegram) نیز یکی از شبکه های ضدتعاملی صهیونیستی محسوب می شود، که متاسفانه ضریب نفوذ آن در بین مردم طی یکسال اخیر بسیار رشد کرده است.مع الاسف نه رسانه های کشورمان علی الخصوص صدا و سیما و نه دستگاه های مسئول در مورد هویت صهیونیستی و جاسوسی این جنگ افزار اینترنتی هیچگونه اطلاع رسانی نمی کنند.
به گزارش آوینی نیوز ، از آن روزی که امام مهربانی ها سنگ بنای ایستادگی در برابر ظالم را نهاد، تمامی کفر در برابر او ایستاد تا نگذارد کلام آن مجاهد فی سبیل الله به عمق جا …

نفوذ شبکه ای در قالب خدمات ظاهراً رایگان !

فناوری/
یادداشت/
بحری از بحران !
تلگرام (Telegram) نیز یکی از شبکه های ضدتعاملی صهیونیستی محسوب می شود، که متاسفانه ضریب نفوذ آن در بین مردم طی یکسال اخیر بسیار رشد کرده است.مع الاسف نه رسانه های کشورمان علی الخصوص صدا و سیما و نه دستگاه های مسئول در مورد هویت صهیونیستی و جاسوسی این جنگ افزار اینترنتی هیچگونه اطلاع رسانی نمی کنند.
به گزارش آوینی نیوز ، از آن روزی که امام مهربانی ها سنگ بنای ایستادگی در برابر ظالم را نهاد، تمامی کفر در برابر او ایستاد تا نگذارد کلام آن مجاهد فی سبیل الله به عمق جا …
نفوذ شبکه ای در قالب خدمات ظاهراً رایگان !

خبر جدید