نقاشی چند میلیون دلاری در مترو تهران / عکس

نقاشی چند میلیون دلاری در مترو تهران / عکس
تابلوهای نقاشی این روزها در مترو تهران نصب شده‌اند که هرکدام از آنها قیمت‌های میلیون دلاری دارند. . . .

نقاشی چند میلیون دلاری در مترو تهران / عکس

تابلوهای نقاشی این روزها در مترو تهران نصب شده‌اند که هرکدام از آنها قیمت‌های میلیون دلاری دارند. . . .
نقاشی چند میلیون دلاری در مترو تهران / عکس

آهنگ جدید