نمایشگاه‌های صنایع دستی میهمان موزه گالری آب و مجموعه زندیه در شیراز

نمایشگاه‌های صنایع دستی میهمان موزه گالری آب و مجموعه زندیه در شیراز
فارس: به مناسبت هفته دولت ، نمایشگاه صنایع دستی در تمامی شهرستان‌های استان فارس و به ویژه در شیراز در موزه گالری آب و مجموعه زندیه برپا می‌شود. . . .

نمایشگاه‌های صنایع دستی میهمان موزه گالری آب و مجموعه زندیه در شیراز

فارس: به مناسبت هفته دولت ، نمایشگاه صنایع دستی در تمامی شهرستان‌های استان فارس و به ویژه در شیراز در موزه گالری آب و مجموعه زندیه برپا می‌شود. . . .
نمایشگاه‌های صنایع دستی میهمان موزه گالری آب و مجموعه زندیه در شیراز

سایت خبری زندگی