نمایشگاه عكس ˝رنگدانه˝ با امیرحسین مدرس افتتاح شد

نمایشگاه عكس ˝رنگدانه˝ با امیرحسین مدرس افتتاح شد
نمایشگاه گروهی عكس ماكروگرافی با عنوان ˝رنگدانه˝ عصر روز پنج شنبه ٣١ تیرماه با حضور علاقه مندان و اساتید هنرعکاسی در خانه عكاسان جوان افتتاح شد. . . .

نمایشگاه عكس ˝رنگدانه˝ با امیرحسین مدرس افتتاح شد

نمایشگاه گروهی عكس ماكروگرافی با عنوان ˝رنگدانه˝ عصر روز پنج شنبه ٣١ تیرماه با حضور علاقه مندان و اساتید هنرعکاسی در خانه عكاسان جوان افتتاح شد. . . .
نمایشگاه عكس ˝رنگدانه˝ با امیرحسین مدرس افتتاح شد

مهارت برتر