نمایشگاه پوسترهای اورجینال سینمای جهان در گالری ˝آس˝ تهران گشایش یافت

نمایشگاه پوسترهای اورجینال سینمای جهان در گالری ˝آس˝ تهران گشایش یافت
با حضور هنرمندان و تعدادی از شخصیت‌های فرهنگی، نمایشگاه پوسترهای اورجینال سینمای جهان از سال‌های ١٩٤٠ تا ١٩٧٠ برای نخستین بار در ایران؛ در گالری ˝آس˝ تهران افتتاح ‌شد. . . .

نمایشگاه پوسترهای اورجینال سینمای جهان در گالری ˝آس˝ تهران گشایش یافت

با حضور هنرمندان و تعدادی از شخصیت‌های فرهنگی، نمایشگاه پوسترهای اورجینال سینمای جهان از سال‌های ١٩٤٠ تا ١٩٧٠ برای نخستین بار در ایران؛ در گالری ˝آس˝ تهران افتتاح ‌شد. . . .
نمایشگاه پوسترهای اورجینال سینمای جهان در گالری ˝آس˝ تهران گشایش یافت

دانلود موزیک