نمایشی که هیچ ادعائی ندارد / نگاهی به نمایش ˝ تعبیر خواب ˝ به نویسندگی و کارگردانی صمد آذرخش

حسن پارسائی: نمایش ˝تعبیر خواب˝ به نویسندگی و کارگردانی صمد آذرخش بدون توجه به ساختار ژانر کمدی و با توجه به ژانرهای فرعی آن به طور ابتکاری و شخصی نوشته و اجرا شده است . . .