نمایش فیلم ˝هنگامه˝ در مهران

نمایش فیلم ˝هنگامه˝ در مهران
ایلام: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهران از اکران فیلم ˝هنگامه˝ اولین فیلم داستانی در خصوص مدافعین حرم در این شهرستان خبر داد. . . .

نمایش فیلم ˝هنگامه˝ در مهران

ایلام: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهران از اکران فیلم ˝هنگامه˝ اولین فیلم داستانی در خصوص مدافعین حرم در این شهرستان خبر داد. . . .
نمایش فیلم ˝هنگامه˝ در مهران

بازی