نمایش منتخب فیلم‌های بی کلام در موزه هنرهای معاصر تهران

نمایش منتخب فیلم‌های بی کلام در موزه هنرهای معاصر تهران
منتخبی از آثار نخستین جشنواره بین المللی فیلم بی کلام تهران ازروز یکشنبه 17 مردادماه ساعت 5 بعدازظهر به مدت 3 روز در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می‌آید. . . .

نمایش منتخب فیلم‌های بی کلام در موزه هنرهای معاصر تهران

منتخبی از آثار نخستین جشنواره بین المللی فیلم بی کلام تهران ازروز یکشنبه 17 مردادماه ساعت 5 بعدازظهر به مدت 3 روز در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می‌آید. . . .
نمایش منتخب فیلم‌های بی کلام در موزه هنرهای معاصر تهران

ورزشی