نگرانی مقامات برزیلی از کشف پیام هایی به زبان پرتغالی از داعش در تلگرام

نگرانی مقامات برزیلی از کشف پیام هایی به زبان پرتغالی از داعش در تلگرام
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه،  دستگاه اطلاعاتی برزیل پیام هایی را به زبان پرتغالی در خصوص گروه تکفیری صهیونیستی داعش در یک شبکه پیام رسان اینترنتی در فاصله زمانی دو ماه مانده به آغاز بازی های المپیک ریودوژانیرو کشف کرد.
دستگاه اطلاعاتی برزیل در بیانیه ای « وجود این گروه (در شبکه پیام رسان تلگرام) و شیوه اقدام آن را تایید کرد. این گروه محتواهایی را در ارتباط با ایدئولوژی های افراطی به زبان پرتغالی ترجمه و از طریق این شبکه پیام رسا …

نگرانی مقامات برزیلی از کشف پیام هایی به زبان پرتغالی از داعش در تلگرام

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه،  دستگاه اطلاعاتی برزیل پیام هایی را به زبان پرتغالی در خصوص گروه تکفیری صهیونیستی داعش در یک شبکه پیام رسان اینترنتی در فاصله زمانی دو ماه مانده به آغاز بازی های المپیک ریودوژانیرو کشف کرد.
دستگاه اطلاعاتی برزیل در بیانیه ای « وجود این گروه (در شبکه پیام رسان تلگرام) و شیوه اقدام آن را تایید کرد. این گروه محتواهایی را در ارتباط با ایدئولوژی های افراطی به زبان پرتغالی ترجمه و از طریق این شبکه پیام رسا …
نگرانی مقامات برزیلی از کشف پیام هایی به زبان پرتغالی از داعش در تلگرام