همراه اول، ایرانسل یا رایتل؟

همراه اول، ایرانسل یا رایتل؟
سایت سیبنا: یکی از ابتدایی ترین آپشن های هر اپراتوری این است که بعد از آنتن دهی خوب، قدرت برقراری تماس بالایی داشته باشد. پیامک هم آپشن رو به فراموشی است که گوش تلگرام کر (!) به تازگی، با طرح های مختلفی که برایش گذاشته می شود، دوباره روی بورس آمده.

همراه اول، ایرانسل یا رایتل؟

سایت سیبنا: یکی از ابتدایی ترین آپشن های هر اپراتوری این است که بعد از آنتن دهی خوب، قدرت برقراری تماس بالایی داشته باشد. پیامک هم آپشن رو به فراموشی است که گوش تلگرام کر (!) به تازگی، با طرح های مختلفی که برایش گذاشته می شود، دوباره روی بورس آمده.
همراه اول، ایرانسل یا رایتل؟

خرید بک لینک

عکس