همکاری زن جوان با مردی برای قتل شوهرش

همکاری زن جوان با مردی برای قتل شوهرش
پول نیوز  –  معاون مبارزه باجرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زنی که پس از دوستی با مردی در تلگرام نقشه قتل شوهرش را طراحی و اجرا کرده بود، خبر داد.
در ساعت ۰۸:۱۵ روز جمعه گذشته از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره نزاع و درگیری در خیابان بهشتی به کلانتری ۱۳۲ نبرد اعلام شد که باحضور مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد مردی ۴۲ ساله، به شدت از ناحیه سر و صورت مورد اصابت ضربات جسم تیز قرار گرفته که بلافاصله هماهنگی های لازم انجام و به بیمارستان منتقل شد.
باوجود اقدامات درمانی اما در همان روز به کلانتری ۱۳۲ نبرد اعلام شد که فرد مجروح به علت شدت جراحات وارده فوت کرده است که بلافاصله پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد تشکیل و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
شاهدان صحنه جنایت در اظهاراتی مشابه به ماموران گفتند که جوانی با قد متوسط و ملبس به لباس آبی چهارخانه را دیده اند که مقتول را مورد اصابت ضربات چاقو قرار داده و پس از آن از محل متواری شده است.
یکی از شاهدان صحنه جنایت درخصوص …

همکاری زن جوان با مردی برای قتل شوهرش

پول نیوز  –  معاون مبارزه باجرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زنی که پس از دوستی با مردی در تلگرام نقشه قتل شوهرش را طراحی و اجرا کرده بود، خبر داد.
در ساعت ۰۸:۱۵ روز جمعه گذشته از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره نزاع و درگیری در خیابان بهشتی به کلانتری ۱۳۲ نبرد اعلام شد که باحضور مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد مردی ۴۲ ساله، به شدت از ناحیه سر و صورت مورد اصابت ضربات جسم تیز قرار گرفته که بلافاصله هماهنگی های لازم انجام و به بیمارستان منتقل شد.
باوجود اقدامات درمانی اما در همان روز به کلانتری ۱۳۲ نبرد اعلام شد که فرد مجروح به علت شدت جراحات وارده فوت کرده است که بلافاصله پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد تشکیل و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
شاهدان صحنه جنایت در اظهاراتی مشابه به ماموران گفتند که جوانی با قد متوسط و ملبس به لباس آبی چهارخانه را دیده اند که مقتول را مورد اصابت ضربات چاقو قرار داده و پس از آن از محل متواری شده است.
یکی از شاهدان صحنه جنایت درخصوص …
همکاری زن جوان با مردی برای قتل شوهرش