هک تلگرام با انگیزه رابطه دوستی در مازندران

هک تلگرام با انگیزه رابطه دوستی در مازندران
پایگاه خبری خزر : فردی ناشناس که در شبکه اجتماعی تلگرام، اقدام به هک حساب کاربری و ارسال پیام از جانب افراد می کرد توسط مأموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مازندران دستگیر شد. سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران در گفتگویی در تشریح این خبرگفت : در پی مراجعه احدی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر این که…

هک تلگرام با انگیزه رابطه دوستی در مازندران

پایگاه خبری خزر : فردی ناشناس که در شبکه اجتماعی تلگرام، اقدام به هک حساب کاربری و ارسال پیام از جانب افراد می کرد توسط مأموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مازندران دستگیر شد. سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران در گفتگویی در تشریح این خبرگفت : در پی مراجعه احدی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر این که…
هک تلگرام با انگیزه رابطه دوستی در مازندران

روزنامه قانون