هیات انتخاب سه بخش مسابقه جشنواره معرفی شدند

هیات انتخاب سه بخش مسابقه جشنواره معرفی شدند
دبیرخانه پنجمین جشنواره تئاتر شهر همزمان با آغاز مرحله بازبینی آثار رسیده، هیات انتخاب سه بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای، مسابقه تئاتر کودک و نوجوان و مسابقه تئاتر خیابانی را معرفی کرد. . . .

هیات انتخاب سه بخش مسابقه جشنواره معرفی شدند

دبیرخانه پنجمین جشنواره تئاتر شهر همزمان با آغاز مرحله بازبینی آثار رسیده، هیات انتخاب سه بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای، مسابقه تئاتر کودک و نوجوان و مسابقه تئاتر خیابانی را معرفی کرد. . . .
هیات انتخاب سه بخش مسابقه جشنواره معرفی شدند

اخبار دنیای دیجیتال