واعظی: تنها شورای عالی فضای مجازی درباره فعالیت تلگرام نظر می دهد

واعظی: تنها شورای عالی فضای مجازی درباره فعالیت تلگرام نظر می دهد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تنها شورای عالی فضای مجازی می تواند درباره فعالیت تلگرام در ایران اعلام موضع کند.

واعظی: تنها شورای عالی فضای مجازی درباره فعالیت تلگرام نظر می دهد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تنها شورای عالی فضای مجازی می تواند درباره فعالیت تلگرام در ایران اعلام موضع کند.
واعظی: تنها شورای عالی فضای مجازی درباره فعالیت تلگرام نظر می دهد

بازی