واعظی: نامزد اصلی وزارت ارتباطات یکی از معاونان وزارتخانه است

واعظی: نامزد اصلی وزارت ارتباطات یکی از معاونان وزارتخانه است
«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری در حاشیه رونمایی از مرحله نخست دولت الکترونیک اطلاعات تاکید کرد «جایگاه بعدی من را از رئیس جمهوری بپرسید» و گفت: آقای روحانی یکی از معاونان کنونی وزارت ارتباطات را به عنوان نامزد اصلی این وزارتخانه انتخاب کرده است. به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات در ادامه افزود: تا زمانی که رئیس جمهوری پس از مراسم تحلیف نام وزیران را اعلام نکنند، ما نیز آن را اعلام نخواهیم کرد.
وی تاکید کرد «حق رئیس جمهوری است که خودش نام نامزدهای اصلی را اعلام کند یا براساس شرایط، آن را تغییر دهد». واعظی اعلام کرد در فهرست رئیس جمهوری بیشتر معاونان وزارت ارتباطات نامزد اصلی تصدی پست وزارت در این وزارتخانه بودند و افزود: این، نشاندهنده نگاه اعتمادآمیز شخص رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات و کار تیمی صورت گرفته در چهار سال گذشته است». وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که آیا حضور وی به عنوان مسئول دفتر رئیس جمهوری نهایی شده است، گفت: این موضوع را از آقای رئیس جمهور بپرسید. او همچنین در مورد این موضوع که بار دیگر مدیر تلگرام موضوع انتقال سرور به ایران را تکذیب کرده است، گفت: اینکه گفت …

واعظی: نامزد اصلی وزارت ارتباطات یکی از معاونان وزارتخانه است

«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری در حاشیه رونمایی از مرحله نخست دولت الکترونیک اطلاعات تاکید کرد «جایگاه بعدی من را از رئیس جمهوری بپرسید» و گفت: آقای روحانی یکی از معاونان کنونی وزارت ارتباطات را به عنوان نامزد اصلی این وزارتخانه انتخاب کرده است. به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات در ادامه افزود: تا زمانی که رئیس جمهوری پس از مراسم تحلیف نام وزیران را اعلام نکنند، ما نیز آن را اعلام نخواهیم کرد.
وی تاکید کرد «حق رئیس جمهوری است که خودش نام نامزدهای اصلی را اعلام کند یا براساس شرایط، آن را تغییر دهد». واعظی اعلام کرد در فهرست رئیس جمهوری بیشتر معاونان وزارت ارتباطات نامزد اصلی تصدی پست وزارت در این وزارتخانه بودند و افزود: این، نشاندهنده نگاه اعتمادآمیز شخص رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات و کار تیمی صورت گرفته در چهار سال گذشته است». وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که آیا حضور وی به عنوان مسئول دفتر رئیس جمهوری نهایی شده است، گفت: این موضوع را از آقای رئیس جمهور بپرسید. او همچنین در مورد این موضوع که بار دیگر مدیر تلگرام موضوع انتقال سرور به ایران را تکذیب کرده است، گفت: اینکه گفت …
واعظی: نامزد اصلی وزارت ارتباطات یکی از معاونان وزارتخانه است